Ποιες είναι οι αλλαγές στο Ασφαλιστικό

Τα τρία προαπαιτούμενα που αυξάνουν το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για χιλιάδες αγρότες, νέους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, ενώ καταργούν και την έκπτωση 15% που ίσχυε για την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης, περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Με τις διατάξεις του, τροποποιούνται ή καταργούνται διατάξεις του νέου Ασφαλιστικού (ν.4387/2016), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ μόλις πριν από τέσσερις μήνες και πιο συγκεκριμένα στις 13 Μαΐου.

Ειδικότερα: – Αναπροσαρμόζεται το ύψος της έκπτωσης που παρέχεται σε περίπτωση εξαγοράς ετών ασφάλισης με εφάπαξ καταβολή στο 2% για κάθε έτος εξαγοράς (αντί του 15% επί του συνολικού ποσού που ισχύει). – Καταργείται η διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως δέκα δωματίων και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις καταβάλλουν για κύρια ασφάλιση τις μειωμένες έως το 2021 εισφορές των ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α.

Έτσι οι ιδιοκτήτες αυτοί θα καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορές που αντιστοιχούν στο 20% του φορολογητέου εισοδήματος τους (αντί 14% το 2017, 16% το 2018, 18% το 2019, 19% το 2020 και 19,5% το 2021). – Καταργείται η διάταξη που προβλέπει την καταβολή μειωμένων εισφορών για υγειονομική περίθαλψη για τα 5 πρώτα έτη ασφάλισης των υπαγομένων στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) – Η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. αυξάνεται από 1.1.2017 στο 6,95% (αντί της σταδιακής αύξησής της στο 4,73% το 2017, στο 5,84% το 2018 και στο 6,95% από 1.1.2019). Από την επίσπευση της αύξησης και σύμφωνα με το ΓΛΚ προκαλείται αύξηση εσόδων κατά 37,36 εκατ. ευρώ το 2017, 31,13 εκατ. ευρώ το 2018 και 6,23 εκατ. ευρώ το 2019. – Εισάγεται, από 1.1.2017, ενιαίος συντελεστής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό την ομογενοποίηση του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως του είδους της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.