Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας “ΤΑΟΛ” ζητά εργάτη για το S/M στην Λευκάδα

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» θα προσλάβει έναν εργάτη με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου για να εργασθεί στο Σούπερ Μάρκετ που βρίσκεται στη πόλη της Λευκάδας. Η εργασία αφορά κυρίως μεταφορές εντός και εκτός Σούπερ Μάρκετ, τοποθετήσεις εμπορευμάτων στα ράφια και πωλήσεις στα ψυγεία.

Οι ενδιαφερόμενοι να είναι έως 35 ετών και να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Απολυτήριο Λυκείου.
  3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε Σούπερ Μάρκετ και συστάσεις.
  4. Φωτοαντίγραφο ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
  5. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Βεβαίωση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
  7. Βεβαίωση ότι ο ίδιος ή ένας από τους γονείς του είναι μέλος στο Συν/σμό.
  8. Να έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές  υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Συν/σμού, Γολέμη 5-7, Λευκάδα μέχρι 14-10-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά το άνοιγμα των φακέλων και πριν την τελική επιλογή από το Δ.Σ. οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να δώσουν  προσωπική συνέντευξη