Εγγραφή επιτυχόντων υποψήφιων καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ Αγρινίου

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Αγρινίου παρακαλούνται να διαπιστώσουν αν είναι επιτυχόντες στην ιστοσελίδα https://diek.minedu.gov.gr/. Εφόσον είναι επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν ως και τη Δευτέρα 26/9/2016 και κατά τις ώρες 12.30‐20.00 για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Κατά την προσέλευσή τους οφείλουν να προσκομίσουν:

1) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

2) Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών Εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ‐ΕΠΑΣ κλπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας.

3) Τα αποδεικτικά όλων των υπόλοιπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία)

4) Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26410 57872