Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 23.000 ανέργους

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο και οι αιτήσεις θα κατατίθενται ως το τέλος του Δεκεμβρίου. Αφορά τόσο πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, όσο και άτομα δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης απευθύνεται σε ανέργους από 29 ως και 64 ετών και οι ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης ύψους 2.600 ευρώ για ένα χρονικό διάστημα ως έξι μήνες, ενώ οι πάροχοι κατάρτισης θα λάβουν 1.155 ευρώ με προσαύξηση 200 ευρώ για κάθε άνεργο που θα συνεχίσει να εργάζεται στην εταιρεία όπου έκανε την πρακτική του. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τέσσερις άξονες: Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών Συμβουλευτική υποστήριξη Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 500 ωρών σε βάθος 5 μηνών. Η συνολική διάρκεια κατάρτισης δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 8 ώρες την ημέρα. Πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα:www.voucher.gov.gr