Ναυπακτία: Αύξηση της απόδοσης στα δίκτυα ύδρευσης

Παρακαλείσθε όπως την Πέμπτη  22/9/2016 και ώρα 11°° παρευρεθείτε στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας σε συνέντευξη τύπου για ενημέρωση σας σχετικά με την ένταξη του έργου  ″Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αύξηση της αποδοτικής χρήσης νερού στα δίκτυα ύδρευσης των Δ.Ε. Ναυπάκτου, Χάλκειας και Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας″ προϋπολογισμού  2.182.400 € στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ″ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ″  (Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης).

 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

                                        ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ