Μετονομάστηκε σε «Μαρία Δημάδη» το Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου

Ύστερα από αίτημα της διοίκησης της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και έχοντας τη θετική εισήγηση των υπηρεσιών από τις οποίες εποπτεύεται, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου,  με Απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Τεύχος Β’, 2591/22.08.2016, σελ.28040, μετονομάζονται σε: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγρινίου «Μαρία Δημάδη». Η ταχυδρομική και  η ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και το όνομα της ιστοσελίδας παραμένουν, προς το παρόν, ίδια.