Κοινωνια Μπροστά: 2.293.241,36 ευρώ επιχορήγηση στο Δήμο Μεσολογγίου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους

Με την υπ’ αριθ. 28415/16-9-2016 ΑΔΑ: 6473465ΦΘΕ-ΟΥΘ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κου Ιωάννη Μπαλάφα, επιχορηγείται ο Δήμος της Ι.Π. Μεσολογγίου με το ποσό των 2.293.241,36 ευρώ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους.

Η ανωτέρω απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την πορεία οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου καθώς και βαθιά ανάσα στην χειμαζόμενη τοπική οικονομία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ακόμη πιο ομαλή οικονομική λειτουργία σε όλα τα επίπεδα, του Δήμου. Ταυτόχρονα καταδεικνύει και την πολιτική βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο τάχιστα ανταποκρίθηκε στα οικονομικά στοιχεία που απέστειλε ο Δήμος ως δικαιούχος φορέας των υπό εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

20160916124424745_0001 20160916124424745_0002