Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου «Φίλοι της Ζώων και Περιβάλλοντος»

Μετά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου «Φίλοι της Ζώων και του Περιβάλλοντος», στις 11 Σεπτεμβρίου 2016, το νέο Δ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Στέφανος Παυλονικολάου
Αντιπρόεδρος: Βασιλική Σακέρογλου
Γραμματέας: Αναστασία Λούμου
Ταμίας: Παρασκευή Κάκκου
Μέλος: Μαρία Ρόζη