Πληρώνεται σήμερα το επίδομα ενοικίου

Πιστώνεται στους δικαιούχους σήμερα Τετάρτη 14/9/2016 το επίδομα ενοικίου σύμφωνα με απόφαση που έχει ήδη εκδώσει ο υπουργός Εργασίας κ. Κατρούγκαλος

Ο υπουργός Εργασίας, κ. Κατρούγκαλος, με απόφαση που υπέγραψε ενέκρινε τη μεταφορά πίστωσης ύψους τριών εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (3.064.331,15 €) ως δέκατη τρίτη δόση, ώστε να προχωρήσει στην καταβολή της ΙΓ δόσης του επιδόματος ενοικίου στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 21.181, στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης» Η πίστωση στους δικαιούχους θα γίνει πάντα σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στην «Διαύγεια» σήμερα 14/9/2016.