Δυτική Ελλάδα: Στο Πειθαρχικό οι γιατροί με το «βαλιτσάκι»!

Στο Πειθαρχικό στέλνει ο ιατρικός Σύλλογος γιατρούς Πάτρας, σύμφωνα με το dete.gr (τουλάχιστον δύο) για την χρήση μηχανημάτων βιοσυντονισμού ή βιοανάδρασης. Είναι οι περιβόητοι γιατροί… με το βαλιτσάκι που εντοπίζουν την ασθένεια με αυτόν τον τρόπο.

Όπως ανακοινωσε ο Σύλλογος ο  βιοσυντονισμός δεν είναι διαγνωστική μέθοδος με τον όρο που χρησιμοποιείται από τη συμβατική κλασσική ιατρική. Ο βιοσυντονισμός αποτελεί μέρος της εναλλακτικής ιατρικής, όπως ο βελονισμός, η λειτουργική επανατροφοδότηση και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι.

Δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά η αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Η κυκλοφορία των μηχανημάτων βιοσυντονισμού, απαιτεί τη σήμανση CE. Η ύπαρξη της τεχνολογίας βιοσυντονισμού δεν αποτελεί και προϋπόθεση αυτόματης αποδοχής εφαρμογής της πράξης.