Παραμένει στο προσκήνιο το αίτημα κατασκευής ποδηλατοδρόμου στο Αγρίνιο

Στο πλαίσιο της Διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Marketing Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας http://www.pde.gov.gr/smpd/ οι Πρόσκοποι Αγρινίου προώθησαν και πρότειναν την κατασκευή του ποδηλατόδρομου Αγρινίου – Λίμνης Τριχωνίδας ως πρόταση για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας, μέσα από την ανάδειξη και ταυτόχρονα την προστασία της λίμνης Τριχωνίδας.
Η περίοδος διαβούλευσης ήταν από 25/07/16 έως 11/09/16 και σύλλογοι, φορείς αλλά και πολίτες μπορούσαν να υποβάλλουν συγκεκριμένες προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, ύστερα από τη διαβούλευση, η κατασκευή του συγκεκριμένου ποδηλατόδρομου επεξεργάζεται τόσο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όσο και από τον Δήμο Αγρινίου ως ένα έργο με πολλαπλά οφέλη.