Ἀντιαιρετικὴ Ὁμιλία

Ἀνακοινώνεται ὅτι τὴν Κυριακὴ 15 Μαΐου 2016 καὶ ὥρα 19:00 μ.μ., στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις, τῆς τοπικῆς κοινότητας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βονίτσης, θὰ πραγματοποιηθεῖ ἀντιαιρετικὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Ἀναστάσιο Πολυχρόνη, μὲ θέμα:

«Οἱ ἐμπειρίες μου στὴν πλάνη τῶν Πεντηκοστιανῶν».

Ο κ. Ἀναστάσιος Πολυχρόνης, πρώην μέλος τῆς «Ἐλευθέρας Ἐκκλησίας τῆς Πεντηκοστῆς», θὰ μιλήσει γιὰ τὸ ὅσα βίωσε ὄντας μέλος τῆς αἵρεσης αὐτῆς (τῆς πλέον δραστήριας καὶ ἐπικίνδυνης αἱρέσεως ποὺ ὑπάρχει στὴν περιοχή μας), γιὰ τὶς κακοδοξίες ποὺ διαδίδουν καὶ γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν γιὰ ὅσους ἐλαφρὰ τὴ καρδία συμμετέχουν στὶς συνάξεις τους κ.τ.λ.

Τὸ θέμα τῶν αἱρέσεων ἀφορᾶ ὅλους μας… Ἐμᾶς, τὰ παιδιά μας, τοὺς φίλους μας… Χάνονται ψυχές… Ἂς ἐνημερωθοῦμε, ἂς ἀντισταθοῦμε, ἂς προστατέψουμε τοὺς ἑαυτούς μας καὶ τοὺς γύρω μας…

Σᾶς προσκαλοῦμε καὶ σᾶς παρακαλοῦμε γιὰ τὴν παρουσία σας.