Φωτοβολταϊκά: Eξόφληση Μαρτίου – Απριλίου 2016

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Μαρτίου 2016. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2016. Με τις τελευταίες εντολές θα εξοφληθούν 7.465 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.692,82€ (57% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο).

e-ea.gr