Τα αντισταθμιστικά του Ευήνου «κλείνουν» το Δημαρχείο Θέρμου

Στο πλαίσιο της δυσαρέσκειας που επικρατεί στον Δήμο Θέρμου για τον αποκλεισμό του Δήμου από την απόδοση αντισταθμιστικών οφειλών που προέκυψε μετά την δέσμευση των υδάτων του Ευήνου και την παράλληλη πρόβλεψη για την ύπαρξη αντισταθμιστικών μόνο για τον Δήμο Ναυπακτίας την ερχόμενη Πέμπτη 10/11 το Δημαρχείου του Θέρμου θα είναι κλειστό.

Την ίδια στιγμή, οι Δήμαρχοι των Δήμων Θέρμου, Μεσολογγίου και Δελφών, μετά την κοινή τους έγγραφη διαμαρτυρία, ζήτησαν συνάντηση με τον νέο υπουργό Εσωτερικών, στον οποία και θα εκθέσουν εκ νέου τους προβληματισμούς τους και κυρίως τις ενστάσεις τους για τα αντισταθμιστικά.

Η επιδίωξη των Δημάρχων είναι να υπάρξουν αντισταθμιστικά και συγκεκριμένο αντισταθμιστικό τέλος σε όλους τους Δήμους που εφάπτονται με τον τεχνικό ταμιευτήρα του Ευήνου και οι οποίοι τροφοδοτούν με υδάτινο πλούτο τους ταμιευτήρες και εκ παραλλήλω υφίστανται διάφορες περιβαλλοντικές και μη συνέπειες.

Κων/νος Χονδρός