Σύνδεση του Αιτωλικού με γειτονικά δίκτυα ύδρευσης

Η ΔΕΥΑΜ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

“Σε συνέχεια των ενεργειών που έχει κάνει η ΔΕΥΑΜ προκειμένου να παρέχουμε ασφαλές νερό στην ΔΚ Αιτωλικού, ως διαχειριστής των δικτύων ύδρευσης, έχουμε προβεί στις απαιτούμενες συνδέσεις με τα πλησιέστερα δίκτυα ύδρευσης Νεοχωρίου, Μάστρου και Χρυσοβεργίου.

Έτσι, σήμερα οι περιοχές Σταθμός, Αγ. Ιωάννης και Μέσα Πηγάδι υδροδοτούνται από το νερό των γεωτρήσεων (Τσαγκριναίικα), όπως και το άνω μέρος του Κεφαλοβρύσου (από το ύψος της πηγής- οικία Μαντέλου έως τη θέση Κοκκαλάκι), το Νησί και μέρος των εργατικών κατοικιών (Δυτικό Αιτωλικό). Η υδροδότηση του δυτικού Αιτωλικού (Μπούζα-Αστροβίτσα) γίνεται από την γεώτρηση του Νεοχωρίου και της Μάστρου. Το Χαλίκι και οι Μαγούλες υδροδοτούνται από το Χρυσοβέργι.

Από την πηγή Κεφαλοβρύσου υδροδοτείται ο οικισμός Κεφαλοβρύσου άνω και κάτω της εθνικής οδού από τη θέση της πηγής έως τη θέση Μασαούτη.

Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ενημερώνεται συνεχώς  η Διεύθυνση Υγείας ΠΕ Αιτ/νίας και αναμένουμε τις ενέργειές τους”.

Ο Πρόεδρος  της ΔΕΥΑΜΚοντογιάννης  Γιώργος

 

Ο τίτλος της καλύτερης αθλήτριας του υγρού στίβου για το 2016 στη Ναυπάκτια Ευαγγελία Πλατανιώτη