Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου και ώρα 17.00, το Δημοτικό συμβούλιο   (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

«1.Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας –φωτισμού για το έτος 2017 (εισηγητής κ. ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).

  1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2017 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
  2. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των τελών νεκροταφείων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έτους 2017 (εισηγητής κ. ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
  3. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί μεταβολής σχολικών μονάδων Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
  4. Έγκριση υποβολής αίτησης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για τη συμμετοχή στην πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-νέα φάση”(εισηγητής κ. Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
  5. Έγκριση χρήσης όρου παράτασης σύμβασης καυσίμων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
  6. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. Κ ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (εισηγητής κ. ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
  7. Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ. ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
  8. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ. ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
  9. Έγκριση μετακινήσεων κ.κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ. ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
  10. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 (εισηγητής κ. ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).