Στήριξη και ενίσχυση των Ορεινών Δήμων και του Δήμου Θέρμου

Μετά από 5 χρόνια εφαρμογής του «Καλλικράτη» η κυβέρνηση δρομολόγησε, για πρώτη φορά, μέτρα στήριξης και ενίσχυσης των Ορεινών Δήμων, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Δήμος Θέρμου (31 συνολικά οι Ορεινοί Δήμοι).

Συγκεκριμένα:

1. Μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης για τους δημότες του Δήμου Θερμου, αφού από τη Γ’ Ζώνη στην οποία ανήκει η Αιτωλοακαρνανία, το Θέρμο κατ’ εξαίρεση ως Ορεινός Δήμος, περνάει στη Β’ Ζώνη και τα λίτρα του πετρελαίου που επιδοτούνται αυξάνονται από 8 σε 15 ανά τετραγωνικό και για τον άγαμο γίνονται 1200 από 640 και 1500 από 800 για τον έγγαμο.
2. Στο νομοσχέδιο: Ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη… που ψηφίστηκε στις 15/12/16 που προβλέπει την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιουχων, την αναστολή αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά,την επέκταση του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης σε όλους τους Δήμους, με τροπολογία προβλέπεται ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί να χρηματοδοτήσει από ειδικό λογαριασμό Δήμους Ορεινούς και Νησιωτικούς για εκπόνηση μελετών και για ωρίμανσή και εκτέλεση έργων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θα μπορούν οι Ορεινοί Δήμοι να υλοποιούν σημαντικά έργα υποδομής , αφού δεν έχουν τα τεχνικά και οικονομικά μέσα για την εκτέλεση τέτοιων έργων και να χρηματοδοτούνται από το παραπάνω Ταμείο. Απομένουν να ληφθούν και άλλα μέτρα στήριξης των Ορεινών Δήμων που θα συμπεριληφθούν σε επόμενα νομοσχέδια και κυρίως στο πολυνομοσχέδιο για τις αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.