Σημαιοφόρος ετών 54 … με βαθμό απολυτηρίου 19,5

http://dete.gr