Πρόσληψη στην Ένωση Αγρινίου!

Πρόσληψη στην Ένωση Αγρινίου

‘Για την περεταίρω ενίσχυση του τμήματος Λογιστηρίου ο Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ προτίθεται να προβεί στην άμεση πρόσληψη:

Πτυχιούχου Οικονομικής Σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α΄ Τάξης. Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία Χρήση Η/Υ Γνώση Αγγλικής γλώσσας Εμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία και λογιστικά προγράμματα Ε.Λ.Π. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: typos@easagr.gr

 

Πρόσληψη στην ΑΜΦΙΓΑΛ

Η μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος ΑΜΦΙΓΑΛ ΑΕ πρόκειται άμεσα να προχωρήσει στην πρόσληψη:

Πτυχιούχου Οικονομικής Σχολής ή αποφοίτου ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β΄ Τάξης. Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία Χρήση Η/Υ Γνώση Αγγλικής γλώσσας Λογιστικά προγράμματα Εμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία Ε.Λ.Π. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: typos@easagr.gr

Πρόσληψη κτηνιάτρου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» γνωστοποιεί ότι για την κάλυψη των αναγκών του προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη Κτηνιάτρου.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Κτηνιατρικής Χρήση Η/Υ Γνώση Αγγλικής γλώσσας Εμπειρία Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  typos@easagr.gr