Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου στο Μεσολόγγι

Με απόφαση του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκου Καραπάνου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Μπαλαμπάνης αναλαμβάνει καθήκοντα Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου με αρμοδιότητες:

Α) Εποπτείας και συντονισμού – επίβλεψης, αποκατάστασης βλαβών ηλεκτροφωτισμού και Β) ευθύνης επίλυσης ζητημάτων άμεσης προτεραιότητας που αφορούν θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ειδικότερα,

1) την εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών καθώς και της αποκατάστασης επειγόντων φθορών.

2) την ευθύνη για τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων

3) την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

4) την εποπτεία σε θέματα που αφορούν την  ασφάλεια κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, σήμανσης οδών, έλεγχος και συντήρησης πινακίδων ΚΟΚ

γ) .την εποπτεία σε θέματα διαχείρισης -προστασίας του περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς

δ) τον συντονισμό παρεμβάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των κανονιστικών  αποφάσεων.