Νέα Οδός Α.Ε

Η Νέα Οδός Α.Ε, η εταιρία που έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρηση του έργου Παραχώρησης «Ιόνια Οδός» αναζητά υποψηφίους των κάτωθι αναφερόμενων θέσεων εργασίας για την στελέχωση νέων εγκαταστάσεων της, στο Αντίρριο (Δήμος Ναυπακτίας).

Εισπράκτορας Διοδίων

(κωδ. θέσης EΔ-0916)

με κύριες αρμοδιότητες την είσπραξη τιμήματος διοδίων καθώς και την εξυπηρέτηση και παροχή πληροφοριών στους χρήστες του Αυτοκινητόδρομου. Η θέση αναφέρεται στο Προϊστάμενο Είσπραξης Διοδίων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Απολυτήριο Λυκείου

• Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα είσπραξης χρημάτων

• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

• Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου

• Για τους άνδρες υποψήφιους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Τεχνικός Βάρδιας Διοδίων

(κωδ. θέσης TΕ-0916)

με κύριες αρμοδιότητες την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των συστημάτων Διοδίων. Η θέση αναφέρεται στο Μηχανικό Τομέα Συστημάτων Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ηλεκτρολογία ή τον Αυτοματισμό • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους στη συντήρηση εξοπλισμού H/M συστημάτων ή τις ηλεκτρολογικές εργασίες

• Κάτοχος άδειας Τεχνίτη Ηλεκτρολογικών Εργασιών

• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

• Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου • Για τους άνδρες υποψήφιους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής  Εξυπηρέτησης Πελατών

(κωδ. θέσης CU-0916)

με κύριες αρμοδιότητες την παροχή άμεσων και αποτελεσματικών απαντήσεων σε εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις πελατών και χρηστών της εταιρείας, αναφορικά με το προϊόν (Fast Pass) και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες διοδίων της εταιρείας. Η θέση αναφέρεται στην Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ.

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Απολυτήριο Λυκείου

• Προϋπηρεσία 1 έως 3 έτη σε τηλεφωνικό κέντρο / περιβάλλον εξυπηρέτησης πελατών

• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

• Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου

• Για τους άνδρες υποψήφιους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr  ή Φαξ: 210-6178011

αναγράφοντας την θέση εργασίας που επιθυμούν να αιτηθούν ή τον ανάλογο κωδικό της.