Νέα επιχορήγηση: 675.223,17 ευρώ στο Πνευματικό Κέντρο Μεσολογγίου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους

Οι θετικές ειδήσεις για το Δήμο Μεσολογγίου εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών συνεχίζονται.

Με την υπ’ αριθ. 27294/20-9-2016 ΑΔΑ: 67ΞΩ465ΦΘΕ-ΔΕΩ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κου Ιωάννη Μπαλάφα, επιχορηγείται το Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με το ποσό των 675.223,17 ευρώ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο ποσό από την ανωτέρω επιχορήγηση της τάξης περίπου 375.000 ευρώ, θα καταβληθεί απ’ το Πνευματικό Κέντρο στη ΔΕΥΑΜ και αφορά οφειλές του Πνευματικού Κέντρου προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η παραπάνω εξέλιξη, θα προσφέρει μια μεγάλη ανάσα ρευστότητας στη ΔΕΥΑΜ και ταυτόχρονα θα εξοφληθούν οι πάσης φύσεως οφειλές προς τους μικροπρομηθευτές του Πνευματικού Κέντρου. Ακολουθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η επιχορήγηση του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 4ης Γεωγραφικής Ενότητας, ύψους 593.868,75 ευρώ.

Δήμος και Νομικά Πρόσωπα, θα λάβουν συνολική επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους 3.562.328,28 ευρώ!

Όταν υπάρξουν νεότερες εξελίξεις ο “κυβερνητικός εκπρόσωπος” θα σας ενημερώσει σχετικά…

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

unnamed

unnamed