Θέση Εργάτη στο Δήμο Αμφιλοχίας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Αµφιλοχίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ