Η Νέα Οδός Α.Ε αναζητά υποψηφίους για νέες θέσεις εργασίας

σδφσδγδγ

Η Νέα Οδός Α.Ε, η εταιρία που έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρηση του έργου Παραχώρησης «Ιόνια Οδός» αναζητά υποψηφίους των κάτωθι αναφερόμενων θέσεων εργασίας για την στελέχωση νέων εγκαταστάσεων της, στην περιοχή του Αγγελοκάστρου (Δήμος Αγρινίου)

 • Οδηγός Περιπολίας (κωδ. θέσης PATR-0916)

με κύριες αρμοδιότητες την πραγματοποίηση περιπολιών με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο καθώς επίσης και την επέμβαση σε έκτακτα συμβάντα με στόχο την παροχή άμεσης βοήθειας στους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου. Η θέση αναφέρεται στον Μηχανικό Τομέα Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αυτοκινητοδρόμου.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση Οδηγού
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Γ’ κατηγορίας και αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών
 • Για τους άνδρες υποψήφιους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Εργάτης Ομάδας Επέμβασης (κωδ. θέσης ΙΝΤΕR-0916)

με κύριες αρμοδιότητες την παροχή εργασιών συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο, στους σταθμούς διοδίων και στα κτίρια των σταθμών καθώς και υποστήριξη των εργασιών καθαρισμού, αποκομιδής σκουπιδιών και χλοοκοπής. Η θέση αναφέρεται στον Μηχανικό Τομέα Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αυτοκινητοδρόμου.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικές εργασίες συντήρησης
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Γ’ κατηγορίας και αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών
 • Για τους άνδρες υποψήφιους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr  ή Φαξ: 210-6178011 αναγράφοντας την θέση εργασίας που επιθυμούν να αιτηθούν ή τον ανάλογο κωδικό της.