Εγγραφές για το πρόγραμμα «Αθλητισμός και Γυναίκα» στο Αντίρριο

Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα τμήματα «Aθλητισμός & Γυναίκα» του προγράμματος «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017 που θα λειτουργήσουν στην Τοπική Κοινότητα Αντιρρίου, θα υποβάλουν αιτήσεις στο ΚΕΠ Αντιρρίου και θα καταβάλουν το εφάπαξ αντίτιμο συμμετοχής  ποσό (12,80€) στην υπάλληλο του ΚΕΠ που έχει οριστεί από τον Δήμο για την είσπραξη των εσόδων.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να καταβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Φωτογραφία
  2. Ιατρική βεβαίωση