Διπλή η φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς

«Πέραν των κερδών τους ως μέλη του συνεταιρισμού, για την περιστασιακή τους απασχόληση προς παρασκευή παραδοσιακών προϊόντων, και προκειμένου μόνο για θέματα φορολόγησής τους, υπάγονται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία» απαντά, μεταξύ άλλων, ο αν. υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης σε ερώτηση της βουλευτού Β΄ Θεσσαλονίκης Κ. Μάρκου από το «Ποτάμι».

Αναλυτικά, η απάντηση του αν. υπουργού έχει ως εξής:main

«Βάσει των αναφερομένων στις ΠΟΛ.1047/12.2.2015 και ΠΟΛ.1003/31.12.2014 και όπως διευκρινίστηκε και με το με Α.Π. ΔΕΑΦΑ 1075426 ΕΞ 2015/2.6.2015 έγγραφο, οι επιπλέον αμοιβές που λαμβάνουν αγρότισσες που ανήκουν σε γυναικείους συνεταιρισμούς, πέραν των κερδών τους ως μέλη του συνεταιρισμού, εξαιτίας της περιστασιακής τους απασχόλησης στο συνεταιρισμό για την παρασκευή παραδοσιακών προϊόντων, και προκειμένου μόνο για θέματα φορολόγησής τους, υπάγονται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013».