Δήμος Ναυπακτίας: Τη Δευτέρα ξεκινούν οι έλεγχοι και η συλλογή δικαιολογητικών για τους πληγέντες από τις πλημμύρες

Η αρμόδια επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων από τις πρόσφατες πλημμύρες, γνωστοποιεί ότι από τη Δευτέρα 7-11-2016 θα πραγματοποιεί ελέγχους και συλλογή δικαιολογητικών.

Οι εργασίες της επιτροπής θα αρχίσουν από το Γαλατά Ναυπακτίας τη Δευτέρα 7-11-06.

Οι πληγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υπολείπονται ώστε  η υπηρεσία στον τελικό έλεγχο να διαθέτει τα παρακάτω:

  1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
  2. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία)
  3. Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), όπως: Μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ.
  4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 & Εκκαθαριστικό Σημείωμα
  5. Αντίγραφο Ε9
  6. Βεβαίωση  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  8. 8. Βεβαίωση ότι επιδοτούνται από τα εφαρμοζόμενα Προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Το βοήθημα χορηγείται σε κάθε ΑΜΕΑ της οικογένειας).
  9. 9. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός λόγω συγκατοίκησης, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.