ΑΣΕΠ: Διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού στην 6 ΥΠΕ

Απεστάλησαν στην 6η Υ.ΠΕ απο το ΑΣΕΠ οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στον ακόλουθο κλάδο/ειδικότητα:     ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (κωδ. κλάδου 202)

Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από την αρμόδια Υ.ΠΕ. σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.23565/28.03.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.