Από πότε ξεκινάει το νυχτερινό ρεύμα της ΔΕΗ και ποιες ώρες ισχύει

Από πότε ξεκινάει το νυχτερινό ρεύμα της ΔΕΗ και ποιες ώρες ισχύει ενημερώνει η διοίκηση της ΔΕΗ τους πελάτες της με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, από την 1η Νοεμβρίου ξεκινάει η λειτουργία του νυχτερινού ρεύματος με τις μειωμένες χρεώσεις το οποίο για τους πελάτες στο Δίκτυο της ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων νησιών το τμηματικό ωράριο είναι 15:00-17:00 και 02:00-08:00, ενώ για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών το τμηματικό ωράριο είναι 15:30-17:30 και 02:00-08:00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι ατα καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ και της ΔΕΔΔΗΕ.

Διαδικασία χορήγησης:
Στην περίπτωση που επιθυμείτε το Οικιακό Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση, απαιτείται :

Να επισκεφτείτε το αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος, την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας, ώστε να: · Υποβάλετε σχετική αίτηση. · Καταβάλετε 34 €* πλέον ΦΠΑ, που αποτελεί τη συμμετοχή σας στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο ΔΕΔΔΗΕ.
Να επισκεφτείτε οποιοδήποτε Κατάστημά , έχοντας μαζί σας την